Home / Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) Organisatie

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) Organisatie

Adres

Noeveren 67
2850 Boom

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie werd in 1978 opgericht. Als oudste nog bestaande vereniging voor industriële archeologie in ons land, wist de VVIA het onderwerp in Vlaanderen bekend te maken, en introduceerde zij in de sector tal van nieuwe benaderingen en thema's.

De VVIA organiseert regelmatig studiereizen, uitstappen en plaatsbezoeken, studie- en informatiedagen, regionale contactbijeenkomsten... Jaarlijks organiseert de VVIA voor vrijwilligers ook een vormingscursus 'Inleiding tot de Industriële Archeologie'. De VVIA verleent en verleende advies bij het opzetten van tal van projecten van behoud, herbestemming en valorisatie van industrieel erfgoed en industriële sites, bij de organisatie van vrijwilligersprojecten... De vereniging onderhoudt nauwe banden met gelijkaardige organisaties in andere landen, publiceert het Vlaams-Nederlandse tijdschrift ‘Erfgoed van Industrie en Techniek' en organiseert jaarlijks een ‘Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie'.

VVIA werkt enkel met vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd.

Bibliografie

Mimi DEBRUYN.  2017.  De Charlesville, na zeven levens nog geen rust (1951-2013). Erfgoed van Industrie en Techniek. 26/27:105-116.
Maarten VANDIJCK.  2017.  Het Vlaamse decreet op het varend erfgoed. Erfgoed van Industrie en Techniek. :82-91.
Jur KINGMA.  2017.  Schip en Wallekant. Maritiem erfgoed in het maritieme cultuurlandschap. Erfgoed van Industrie en Techniek. 26-27:15-24.
Anthony DEMEY.  2017.  Varend erfgoed in Vlaanderen: een greep uit wat er leeft. Erfgoed van Industrie en Techniek. 26-27:5-14.
Dirk RAMAKERS.  2017.  Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen vzw. Erfgoed van Industrie en Techniek. :92-95.
Jur KINGMA.  2008.  Canon. De collectie Europees varend erfgoed. Erfgoed van Industrie en Techniek. 17(3):144-151.
Patrick VIAENE, Peter SCHOLLIERS.  2006.  Bibliografie industiële archeologie & industrieel erfgoed in België. XV. TIC - Tijdschrift voor Industriële Cultuur. 13(40bis):43p.

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief