Home / Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw Organisatie

Werkgroep West-Vlaamse Molens vzw Organisatie

De Werkgroep West-Vlaamse Molens, kortweg WWM, werd opgericht in 1985. Ze verenigt beroepsmolenaars, vrijwillige molenaars, molenliefhebbers en moleneigenaars uit West-Vlaanderen. Het West-Vlaams Molenblad was de viermaandelijkse uitgave van de werkgroep. De vereniging werd op  24.2.2019 ontbonden.

Reacties

Deze molenvereniging werd op 24.2.2019 ontbonden . De akte van vereffening en ontbinding verschijnt eerstdaags in het Belgisch Staatsblad .
F. De Craeke, gewezen voorzitter van WWM vzw.
Gelieve dit bericht op te nemen in de website.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief