Aalst

Aalst evolueerde van een middeleeuwse stad naar een in de 19de eeuw zwaar geïndustrialiseerde fabrieksstad. Door de kanalisatie van de Dender (1863-1868) ontstond een eiland in het hart van de stad, in de volksmond omgedoopt tot Chipka. Zo kwam er veel ruimte vrij voor de uitbreiding van bestaande en de vestiging van nieuwe fabrieken op de braakliggende gronden langs de Dender. De industrialisatie en de daarmee gepaard gaande sociaal-economische moeilijkheden lagen in Aalst aan de basis van het Daensisme.

Aalst was van oudsher een textielstad. Verschillende textielbedrijven, waaronder het vermaarde Bosteels-du Parc, kenden in de loop van de 19de-20ste eeuw een grote bloei. N.V. De Wolf-Cosyns groeide dan weer uit tot een van de belangrijkste mouterijen van ons land, en ook leerlooierij Schotte in Erembodegem was in de 20ste eeuw een belangrijke speler. De Faluintjesstreek was ook een belangrijk centrum van de hopnijverheid, en Aalst had verschillende brouwerijen, waaronder Zeeberg, de Blieck, de Gheest, Pieters, De Ster, Druwé en Camu.

De jaren 1950-1960 waren een periode van sterke terugval, met veel fabriekssluitingen. Tegenwoordig is het Aalsterse baggerbedrijf De Nul een belangrijke wereldspeler.

Het industriële verleden van Aalst komt in het stedelijk museum 't Gasthuys uitgebreid aan bod. In Erembodegem bevindt zich ook een belangrijke collectie brandweervoertuigen.

Aalst was van oudsher een textielstad. In de middeleeuwen was de laken- en linnennijverheid er zeer belangrijk. Al in 1241 werd een lakenhalle opgericht. Vanaf het midden van de 15de eeuw verlegde de focus zich naar de tapijt-, linnen- en vlasnijverheid en -handel - See more at: http://www.etwie.be/?p=2756#sthash.uadBHzh8.dpuf

Bibliografie

Wie weet iets?

Jos Depryck - Onderzoeker

Wie heeft iets?

Wie kan iets?

Carlos Moens - Collectie

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief