Aardolie

Omstreeks het midden van de 19de eeuw deed aardolie in ons land zijn intrede als nieuwe bron van energie. Vanaf de jaren 1860 werd Antwerpen de grootste invoerder van petroleum in Europa. In het begin van de 20ste eeuw werd ten zuiden van de stad een groot terrein ingericht voor de petroleumindustrie. In het interbellum kende de petroleumindustrie een hoge vlucht, met talrijke nieuwe bedrijven die op Petroleum-Zuid neerstreken. Onder meer de 'Belgian Benzine Company', in 1930 herdoopt tot 'Belgian Shell Company', opereerde toen wereldwijd in de exploitatie, het transport, de raffinage en distributie van ruwe olie en zijn derivaten. Vanaf de Tweede Wereldoorlog verschoof de petroleumindustrie stilaan naar de noordelijke haven.

Bibliografie

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief