Brecht

Deelgemeente Sint-Lenaarts heeft een rijk steenbakkerijverleden. De meeste steenbakkerijen lagen aan het kanaal Dessel-Schoten. In de vroegere jaren was het nog allemaal handenarbeid, van het ontginnen van de klei tot de stenen klaar waren voor transport. Het is aan dit manueel ontginnen van de klei dat de inwoners hun spotnaam dragen: 'De Kleipikkers'. Aan de pastorie staat van Sint-Lenaarts staat een monument van de 'Kleipikker', waar ook een Kleipikkerswandeling vertrekt.

De gemeente Brecht verwierf enkele jaren geleden een collectie voorwerpen en foto's over de baksteennijverheid. De bedoeling was oorspronklijk om rond dit thema ook een 'Kleipikkersmuseum' op te richten, maar deze plannen lijken intussen afgevoerd te zijn.

Bibliografie

Wie heeft iets?

Wie kan iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief