Diest

De stad Diest kende een economisch hoogtepunt in de 14de en 15de eeuw. Deze bloei was vooral een gevolg van de lakennijverheid en -handel. Het Diestse laken werd aangetroffen op bijna alle grote West-Europese markten. Na een mindere voorspoedige periode, luidde Oostenrijkse periode (1713-1790) weer een periode van herstel in: de handel herleefde en de bierbrouwerij bloeide als nooit tevoren.

In de 19de eeuw stagneerde de stad echter. De vestinggordel zorgde ervoor dat geen bedrijven zicht niet binnen de stad vestigden. Vele inwoners vonden geen werk in eigen stad en waren gedwongen ergens anders te gaan werken. De stad was echter niet goed ontsloten, en daar kwam pas in 1865 verbetering in door de aanleg van de spoorlijn Leuven-Hasselt. Diest is nu een kleine provinciestad met een duidelijke centrumfunctie en een bloeiend handelscentrum,

Bibliografie

Wie weet iets?

Wie kan iets?

Omer Hannes - Vakman

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief