Gas

Gas wordt als energiebron gebruikt. Er zijn verschillende soorten, samenstellingen en toepassingsgebieden.

In het kielzog van de industriële revolutie aan het begin van de 19e eeuw maakte het lichtgas zijn opwachting. Door de ontgassing van steenkool in een luchtdichte omgeving kwam er immers een vluchtig en brandbaar gas vrij, dat voldoende licht gaf voor verlichting. In Europa was Brussel de eerste stad met openbare straatverlichting, aangeleverd door Compagnie Meeus. Voor particulieren waren het eerst winkeliers en caféhouders die het eerst zich aansloten, tot de olielampen helemaal verdrongen werden. In de loop van de 20e eeuw werd gaslicht dan weer verdrongen door elektrisch licht.

Aardgas speelt sinds het midden van de 20e eeuw een belangrijke rol bij onze warmtevoorziening. Deze fossiele brandstof wordt uit diepe aardlagen gewonnen en bestaat voornamelijk uit methaan.  Er bestaat ook biogas, blaugas, brongas, butaangas, groen gas, hoogovengas en zo verder.

Bibliografie

Wie weet iets?

Harry van Royen - Onderzoeker

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief