Gistel

In de late middeleeuwen groeide Gistel, dankzij de bloeiende lakennijverheid, uit tot een echte stad. De aanleg van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort (1638), enkele steenwegen (18de eeuw) en de spoorlijn Torhout-Oostende (1867), bevorderden de ontsluiting van Gistel. Nu is Gistel voornamelijk een landbouw- en woongemeente. Aan de Vaartstraat getuigt onder meer de beschermde tegelfabriek Boudolf nog van het industriële verleden van Gistel. De steenbakkerij Ste-Godelieve aan de Steenbakkersstraat werd stopgezet na de Eerste Wereldoorlog.

De Oostmolen is een opmerkelijke molensite in Gistel. Door zijn dubbele functie van graan- en oliemolen is de Oostmolen een uniek exemplaar onder de staakmolens. De molengebouwen huisvesten tegenwoordig ook een bezoekerscentrum. Op het domein van het kasteel Ter Waere in Gistel bevindt zich ook de merkwaardige Meerlaanmolen. Het molentje werd gebouwd door molenkundige Alfred Ronse in 1933, met de bedoeling om elektriciteit op te wekken. Met dit experiment wilde Ronse bewijzen dat molens nog een toekomstfunctie hadden.

Bibliografie

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 23 maart organiseren we in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed. Meer informatie over het programma en de inschrijvingen volgt snel, maar noteer alvast de datum in de agenda!
Op 24 januari vindt een eerste ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen plaats. Op deze namiddag nodigen we alle brandweermannen en -vrouwen, erfgoedwerkers als geïnteresseerden in de brandweer en haar erfgoed uit. Het programma staat online en inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Nieuwsbrief