Grimbergen

Tot in de tweede helft van de 19de eeuw bestond Grimbergen voornamelijk uit landbouwgebied. Omstreeks 1830 werd de provincieweg van Vilvoorde naar Aalst aangelegd. Nieuwe industriële bedrijven vestigden zich langshet kanaal Brussel-Willebroek. 

In 1887 kwam ook de tramlijn naar Brussel tot stand. Sinds 2017 herinnert boerentram 9104, die werd gerestaureerd met de medewerking van de leerlingen van Don Bosco Haacht. als herinnering aan het lokale tramverleden opgesteld naast de huidige stelplaats van De Lijn.

Tussen de twee wereldoorlogen had de eerste stedebouwkundige uitbreiding plaats en werd ook een vliegveld aangelegd. Op het vliegveld staan twee opmerkelijke betonnen vliegtuigloodsen, ontworpen door ingenieur Alfred Hardy. Deze loodsen werden beschermd als monument.

In Grimbergen is het MOT, het Museum voor de Oudere Technieken gevestigd. Het museum is verspreid over verschillende sites, waaronder ook twee watermolensites: de Liermolen en de Tommenmolen.

Bibliografie

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief