Kernenergie

In het begin van de 20ste eeuw kwamen wetenschappers tot de vaststelling dat radioactieve elementen, zoals radium, grote hoeveelheden energie konden opwekken. De toepassing van dit principe kwam in een stroomversnelling door de ontdekking van de kernsplitsing in de jaren 1939.

Ons land speelde een belangrijke rol in de ontwikkelingen. Sinds 1913 ontgon Union Minière in Katanga namelijk uranium, dat werd gebruikt voor de productie van radium. In het interbellum werd Olen werd het wereldcentrum voor uranium/radiumindustrie uitgebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog koos ons land resoluut voor kernenergie. In de nucleaire sector heerste in die periode een groot geloof in het potentieel van de technologische vooruitgang. Kernenergie leek een oplossing voor zowat alle technische en maatschappelijke problemen. België zag in kernenergie ook een middel om te komen tot economische onafhankelijkheid op energiegebied. In 1952 werd in Mol het Studiecentrum voor de Toepassing van Kernenergie opgericht. In 1966 besliste de Belgische regering om zeven kernreactoren te bestellen bij de Amerikaanse firma Westinghouse. De kerncentrales in Doel en Tihange zorgen nu voor ongeveer de helft van de elektriciteit in ons land.

De voorbije jaren ontstond ook aandacht voor het nucleair erfgoed. Zo organiseerde de VVIA in 2009 een studiedag over nucleair erfgoed en werd in 2010 een speciaal nummer van 'Erfgoed van Industrie en Techniek' aan het thema gewijd. Ook over het atoomdorp in Mol verscheen een publicatie van de Provincie Antwerpen.

Bibliografie

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief