Lood

Lood is een scheikundig element en een donkergrijs zwaar maar buigzaam en zacht metaal, bestand tegen corrosie. Het wordt sinds 5000 v.Chr. gebruikt en komt wijdverspreid op aarde voor en kan eenvoudig bewerkt worden. In het Romeinse Rijk bijvoorbeeld werden loden pijpen gebruikt om water te transporteren. In de jaren ’80 van de 20e eeuw kwam men tot het besef dat lood schadelijk is voor het milieu en de gezondheid en het gebruik ervan werd aan banden gelegd. Toepassingen werden vervangen door andere stoffen, bijvoorbeeld staal, koper en kunststof. Lood is wel goed recycleerbaar. Nu wordt het onder andere nog vaak gebruikt in elektronica, de computerindustrie, als ballastlood in schepen, in orgelpijpen,… vandaag komt de vraag naar lood vooral uit de wapenindustrie.

Langdurige blootstelling aan lood en loodverbindingen is giftige en kan hersenbeschadigingen veroorzaken. Loodhoudende verf en loden waterleidingen mogen niet meer geproduceerd worden.  

Een loodgieter is een vakman die zicht toelegt op de aanleg en het onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties en waterleidingen. Het woord is ontleend aan het gieten van loden pijpen en stroken, die werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Ook op het dak werden van oudsher loden platen gemaakt.

Bibliografie

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief