Ronse

Ronse heeft sinds vele eeuwen een sterke reputatie als textielstad opgebouwd. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelde de stad zich tot een belangrijk centrum van de textielindustrie. Door de opening van een spoorlijn tussen Gent en Saint-Ghislain, in 1861, vergrootten de mogelijkheden voor de aanvoer van grondstoffen en de uitvoer van afgewerkte producenten. Een project om de stad ook via een kanaal met de Schelde te verbinden, werden echter nooit uitgevoerd. Tijdens het interbellum groeide Ronse uit tot het tweede textielcentrum van Vlaanderen. In die periode waren over het ganse grondgebied van de stad meer dan 500 bedrijven en bedrijfjes actief. Na de Tweede Wereldoorlog kende de economische bedrijvigheid in Ronse echter een sterke terugval.

Het Must - Museum voor textiel toont nu welke invloed de textielindustrie heeft gehad op de ontwikkeling van de stad. Van de talrijke weverijen, spinnerijen, twijnderijen en textielververijen zijn in de stad ook nog veel sporen bewaard. Veel van deze industriële gebouwen krijgen nu een herbestemming. Een databank van het (bouwkundige) textielpatrimonium is te vinden op kolibri-ronse.be. Op ronse3d.be wordt het industrieel erfgoed van Ronse in de kijker gezet. Door initiatieven als het innovatiecentrum TIO3 behoudt Ronse ook vandaag nog een (hedendaagse) band met textiel.


Bibliografie

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief