Sint-Niklaas

De textielproductie speelde doorheen de eeuwen een belangrijke rol in Sint-Niklaas. De stad was lange tijd van de belangrijkste centra voor de breigoedproductie in België. In de jaren 1980 kreeg de sector echter rake klappen, en steeds meer bedrijven sloten de deuren. Om dit industrieel erfgoed niet verloren te laten gaan, werd in 1991 de vzw Breigoedmuseum opgericht. Sinds 2008 is er een volwaardig breimuseum en -atelier, onder de vleugels van de Stedelijke Musea Sint-Niklaas. De voormalige breigoedfabriek Mercator, van de familie Verbreyt, is beschermd als monument.

Ook andere nijverheden en industrieën waren actief in Sint-Niklaas. Zo kende het metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman in de tweede helft van de 20ste eeuw een grote bloei.

In Sint-Niklaas bevindt zich het Mercatormuseum, het enige museum in België dat volledig gewijd is aan cartografie.

Bibliografie

Wie weet iets?

Wie heeft iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Op donderdag 24 januari 2019 organiseren we in samenwerking met diverse partners in het Brandweermuseum in Aalst een ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen. Meer informatie volgt nog, maar noteer alvast de datum in de agenda!

Nieuwsbrief