Sluizen

Een sluis of een sas is een waterbouwkundige constructie in een waterkering tussen twee waterwegen met een verschillend waterpeil. Het dient om het water te keren en om via een beweegbaar mechanisme water of schepen te laten passeren. De grootste sluis ter wereld is momenteel de Kieldrechtsluis in de Haven van Antwerpen. 

 

 

 

Bibliografie

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief