Home / Textiel en kledij / Textielproductie / Textielproductie - Algemeen

Textielproductie - Algemeen

ETWIE is de trekker van een netwerk dat actief inzet op ontwikkeling van een structurele
basiswerking rond textielcollecties in Vlaanderen en de borging van de betrokken kennis en technieken.
In 2017 zijn er, voortbouwend op het netwerk van textielmusea gevormd door het Industriemuseum, eerste stappen gezet om een breder netwerk van musea met een (deel)collectie textiel (van productie tot afgewerkt product) te vormen.
De doelstelling bestaat erin gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen, afstemming mogelijk te maken en kennisuitwisseling rond deze collecties te stimuleren. ETWIE breidt dit netwerk uit en ontwikkelt concrete acties rond de roerende en immateriële aspecten van textiel. Hierbij speelt het in op de noden die leven in deze deelsector en die complementair zijn aan de individuele museale werkingen.

Bibliografie

Wie weet iets?

Wie heeft iets?

Wie kan iets?

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief