Windmolen

De eerste windmolen in Vlaanderen dateert van ongeveer 1180, als houten en draaibaar exemplaar. Eeuwenlang werd er op die manier graan gemalen, hout gezaagd, olie geperst, ijzer gesmeed. Maar er werden zo ook polders droog gehouden, lakens gevold en kruiden gemaken en dergelijke. Windmolens waren net zoals watermolens een onmisbare schakel in de voedselvoorziening en ze zijn de eerste motoren van onze economie. 

Een molenaar moet niet alleen graan kunnen malen, maar met ook in staat zijn kleine onderhoudswerken te doen. Belangrijk in dit opzicht is bijvoorbeeld het scherpen van de molenstenen, dat heel moeilijk is en nog maar weinig mensen kunnen. Bij een windmolen regelt de molenaar de snelheid van de wieken door molenzeilen op de wieken te leggen in verschillende oppervlaktes volgens de windsterkte. Hij dient de molen recht in de wind te draaien (kruien) en veilig te stoppen (vangen).

 

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief