Medewerkers ETWIE

Joeri Januarius is Licentiaat in de Geschiedenis (Vrije Universiteit Brussel) en gediplomeerde in de journalistiek (Erasmus Hogeschool Brussel). Na een korte passage bij de krant De Tijd ging hij eerst als wetenschappelijk medewerker en dan als assistent bij de vakgroepen Geschiedenis en Communicatiewetenschappen van de VUB aan de slag. In 2014 verdedigde hij succesvol zijn doctoraat over consumptiepraktijken en dagelijks leven bij mijnwerkers in Limburg in de tweede helft van de 20ste eeuw. In datzelfde jaar werd hij als projectmedewerker aangetrokken bij IJzer en Vuur! vzw om het borgingsprogramma 'Naar een brandend actueel ambacht. Nieuwe impulsen voor het borgen van het kunstsmeden in Vlaanderen' uit te werken. Dit project combineerde hij met het Schatten van*in Mensen-project, dat op zoek ging naar de kansen van UNESCO's Living Human Treasures voor Vlaanderen. Sinds februari 2015 is hij coördinator van ETWIE.

E-mail: joeri@etwie.be

 

Robin Debo studeerde anvankelijk af als leerkracht Engels-geschiedenis en behaalde vervolgens een Master in de Geschiedenis aan de UGent. Vanuit een bijzondere interesse voor thema's als de industriële revolutie en de bijhorende machines en technieken (textielindustrie, stoommachines en brandstofmotoren in het bijzonder) vond hij zijn weg naar de erfgoedwereld. In het laatste jaar van zijn studies werd hij actief bij ETWIE voor de uitbouw van de kennisbank en sindsdien is hij er voltijds in dienst als kennismedewerker. Een tweede thema dat hem enorm boeit en waar hij voor ETWIE de schouders onder zet is het erfgoed en de geschiedenis van bedrijven. Dit resulteerde o.a. in het boek 'Eeuwen Ondernemen' waarin honderd honderdjarige ondernemingen hun verhaal vertellen en bijzondere objecten uit hun verleden tonen.

E-mail: robin@etwie.be

 

Lieselot Cornelis is master in de Geschiedenis en manama in de Archivistiek: erfgoed- en hedendaags documentbeheer. Ze werkte reeds voor de NMBS / SNCB, waar ze meewerkte aan de catalogisering van het Belgische treinerfgoed. Aan de Universiteit Antwerpen zorgde ze voor de inventarisering van het archief van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap van Antwerpen en het historisch archief van de UFSIA, RUCA en UIA. Daarna werkte ze vanaf januari 2016 bij het CEGESOMA in het digitaliseringsatelier: voorbereiden, opvolgen, begeleiden en kwaliteitscontrole van de digitaliseringsprojecten. Lieselot zal als kennismedewerker dit jaar haar tanden zetten in een aantal specifieke projecten: inventarisatie en registratie van bedrijfserfgoed, de uitwerking van een onderzoeksgids voor het TWI-erfgoed, de verdere uitwerking van de kennisbank en de ondersteuning van privéverzamelaars en projecten rond immaterieel erfgoed.

E-mail: lieselot@etwie.be


Hannelore De Craene behaalde een Master in de Taal- en Letterkunde Engels-Duits aan de UGent. Daarna volgde een Master in de Meertalige Bedrijfscommunicatie met een aanvullende stage bij Stad Gent. Bij de Dienst Stedelijke Vernieuwing ging ze mee op zoek naar manieren om voormalig industriegebied opnieuw bij het stadsleven te betrekken. ‘Revitalisering Oude Industriehavens’ was dan ook een project om het huidige DOK als stadsdeel in volle ontwikkeling te laten heropleven. In 2010 ging Hannelore bij Open Bedrijvendag aan de slag als projectmanager, waar ze instond voor alle copywriting en communicatie, en voor het begeleiden van bedrijven bij de organisatie van het evenement. Daar kwam ze in 2016 in contact met ETWIE. Open bedrijven werden in samenwerking met ETWIE aangemoedigd om ook op Open Bedrijvendag uit te pakken met verhalen, voorwerpen en machines uit het verleden. Sinds 16 maart 2018 zet Hannelore haar schouders mee onder de communicatie zowel bij het Gentse Industriemuseum als bij ETWIE.

E-mail: hannelore@etwie.be

 

Sanne Van Bellingen behaalde een Master Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB en een Master Monumenten- en Landschapszorg aan UAntwerpen. Ze studeerde af met een scriptie over de spoorwegarchitectuur van Jean-Pierre Cluysenaer. Ze werkte onder andere bij The Maarten van Severen Foundation en PACKED vzw, als projectmedewerker Erfgoedzorg in de kunstensector. In 2018 coördineerde ze het waarderingsproject bij Design Museum Gent, Huis van Alijn, MIAT en STAM waarbij ze onderzoek deed naar de waarde van de collecties elektrische huishoudelijke apparaten en houten modelfragmenten. Bij ETWIE startte ze in 2019 met de waardering van het brandweererfgoed in Vlaanderen. Vanaf 2020 staat ze als kennismedewerker onder andere in voor de verdere uitbouw van het themanetwerk textielerfgoed.

E-mail: sanne@etwie.be


Peter Loockx werkte sinds 2004 als asbestdeskundige en lesgever bij een asbest studiebureau. Naast het opmaken van asbestinventarissen, begeleidde hij een aantal grote projecten zoals de site Langerbrugge (Gent) en de site Transfo Zwevegem. In 2018 was hij gastspreker op de studiedag ‘Gevaarlijk erfgoed’. Vanuit een verdere vraag en noodzaak is het asbestproject bij ETWIE gegroeid. Doel van het tweejarige project is om een historisch beeld te vormen van het asbestgebruik in België, een asbestkennisbank te ontwikkelen en ook musea te sensibiliserenetten over de potentiële gevaren van asbest in collecties. Het project loopt in samenwerking met een tiental musea, de OVAM, FARO, Universiteit Antwerpen en enkele studiebureaus.

E-mail: peter@etwie.be


 

 

 

 

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief