Missie, privacyverklaring en actieplannen

Missie

2019-2023

Het Industriemuseum draagt als gastvrije belevingsplek en kwaliteitsvol expertisecentrum zorg voor de sporen van de industriële geschiedenis.
Samen met bezoekers, makers en kenners geven we door hoe mensen, machines, materialen, techniek en weten- schap de wereld bepalen.

2012-2018

ETWIE is het expertisecentrum en het centrale aanspreekpunt voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Als netwerkorganisatie brengt ETWIE de actoren uit verschillende velden samen, bevordert de onderlinge uitwisseling en samenwerking en creëert zo een sterke en herkenbare sector. ETWIE stimuleert mensen die met dit erfgoed bezig zijn, om proactief te handelen, hun expertise actief in te zetten en dit erfgoed veilig te stellen voor volgende generaties.

 

Privacyverklaring

ETWIE en Stad Gent behandelen de persoonsgegevens die u invult met respect voor uw privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als u de gegevens verzendt, geeft u ons toestemming om ze te gebruiken, om u te informeren over de diensten van ETWIE, om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van ETWIE, om u de nieuwsbrief, uitnodigingen en andere informatie te versturen en voor het bijhouden van de statistieken. We gebruiken met uw expliciete toestemming uw gegevens voor onze kennisbank.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, instelling/organisatie/dienst/bedrijf/vakgroep, type onderzoek, hobby’s in hoeverre dat dit nuttig is voor de werking van ETWIE.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

  • Verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  • Evenementen, studiedagen en dergelijke: verspreiden van de deelnemerslijst onder de deelnemers
  • Verzorging van de internetomgeving en onderhoud/aanvulling van de kennisbank

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Uw rechten

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien en om foute gegevens aan te passen. Wilt u dat de Stad Gent uw gegevens al vroeger niet meer gebruikt? Laat het ons weten via: info@etwie.be. U kunt ook uw gegevens laten wissen.

Vermoedt u dat iemand uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt? Meld het ons via privacy@stad.gent. U hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Meer informatie over uw rechten en privacy vindt u hier.

 

Jaaractieplannen

 

Jaarverslagen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief