Actieplan 2018

Als erkende en gesubsidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een 'actieplan' in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Dit jaaractieplan zet de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst om in meer concrete acties. Het actieplan 2018 beschrijft de acties die ETWIE in de loop van dit werkingsjaar wil initiëren of verderzetten.

Het actieplan houdt rekening met de zakelijke en inhoudelijke integratie en afstemming van de werking van ETWIE in het MIAT. Daarnaast richten we ons op een aantal nieuwe acties die de structurele basiswerking van het expertisecentrum zullen verstevigen en spelen we in op de kansen die het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed met zich meebrengt.

Via onze website houden we je uiteraard op de hoogte van de verschillende acties en initiatieven.

Download het jaaractieplan 2018 (pdf)

23/01/2018 - 13:08

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief