Artisans du bois, hier et aujourd'hui

Het Institut du Patrimoine wallon (IPW) publiceerde recent het boek 'Artisans du bois en Wallonie et à Bruxelles, hier et aujourd'hui'. Deze publicatie, van de hand van David Houbrechts, gaat dieper in op verschillende aspecten van de ambachten met betrekking tot hout en houtbewerking. 

Het eerste deel van het boek vertelt het historische verhaal van deze ambachtslieden en hun technieken, van de middeleeuwen tot de 18de eeuw. Het tweede en belangrijkste gedeelte van het boek presenteert de erfgenamen van dit traditionele vakmanschap: 13 actieve vakmannen uit Brussel en Wallonië vertellen over hun leven, hun beroep en hun realisaties. Meubelmakers, timmerlieden, schrijnwerkers, houtsculpteurs, houtzagers, orgelbouwers... passeren de revue in woord en beeld.

In een afsluitend hoofdstuk tracht de auteur een synthese te maken van de verschillende gegevens over houtambachten die hij verzamelde tijdens zijn zoektocht en zijn gesprekken. Hij besluit met een algemene reflectie over de bijdrage van het ambachtelijk vakmanschap aan onze maatschappij.

'Artisans du bois en Wallonie et à Bruxelles, hier et aujourd'hui' telt 217 pagina's en is rijkelijk geïllustreerd met kleurenfoto's. Het boek kost 25 euro en kan besteld worden via de webshop van het IPW.

30/04/2015 - 15:11

Bibliografie

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 23 maart organiseren we in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed. Meer informatie over het programma en de inschrijvingen volgt snel, maar noteer alvast de datum in de agenda!
Op 24 januari vindt een eerste ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen plaats. Op deze namiddag nodigen we alle brandweermannen en -vrouwen, erfgoedwerkers als geïnteresseerden in de brandweer en haar erfgoed uit. Het programma staat online en inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Nieuwsbrief