ERIH Annual Conference: call for papers

De jaarlijkse conferentie van het netwerk 'European Route of Industrial Heritage' (ERIH) wordt in 2013 georganiseerd in het Duitse Ruhrgebied. De bijeenkomst, van 20 tot 22 november, zal focussen op het industrieel-erfgoedtoerisme in Europa. Tot 20 juni kunnen voorstellen voor papers ingediend worden.

Het ERIH-netwerk krijgt geregeld vragen naar cijfers om de economische impact van het industrieel-erfgoedtoerisme te staven. Omdat men niet over uitgebreide statistieken beschikt, is ERIH geïnteresseerd om meer te weten te komen over de kwantitatieve gegevens die de verschillende regio's, sites en organisaties gebruiken om hun economische meerwarde aan te tonen. Bijdragen over onderzoek rond dit thema, bezoekcijfers en andere methoden zijn van harte welkom.

Abstracts (ca. 1 pagina) kunnen tot 20 juni bezorgd worden via germany@erih.net.

Je vindt de volledige call for papers op erih.net.

04/06/2013 - 18:53

In de kijker

We smeden al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteits Museum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief