Home / ETWIE verhuist op 1 januari naar het MIAT in Gent

ETWIE verhuist op 1 januari naar het MIAT in Gent

Vanaf 1 januari 2018 verhuist de werking van ETWIE naar het MIAT in Gent. Een krachtenbundeling tussen beide partners biedt nieuwe kansen om de noden in de sector aan te pakken. Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan een gezamenlijk beleidsplan voor de periode 2019-2023.

De Algemene Vergadering van ETWIE besloot begin dit jaar een traject op te starten om de werking te integreren in het MIAT. Door de krachten te bundelen, hopen beide partners de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed ook in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven ondersteunen. Met deze beslissing spelen ETWIE en het MIAT bovendien in op de verwachtingen van het nieuwe cultureel-erfgoeddecreet, dat focust op schaalvergroting en efficiëntiewinsten.

Een afzonderlijke cel binnen het museum zal vanaf 1 januari 2018 de werking van ETWIE verderzetten. "Door de expertise en het netwerk van het museum en ETWIE aan elkaar te linken, kunnen we de dienstverlening naar een hoger niveau tillen," zegt MIAT-directeur Ann Van Nieuwenhuyse. "In de werking, communicatie en profilering zullen we de afzonderlijke opdracht, naast de museumfuncties, en de neutrale positie voldoende accentueren en in de praktijk brengen. De naam ETWIE wordt behouden, zodat we kunnen voortbouwen op de rol en de herkenbaarheid die de voorbije jaren werd opgebouwd." 

In december wordt bij de Vlaamse overheid een nieuw beleidsplan ingediend, dat de krachtlijnen van de toekomstige werking uittekent. "Er zal verder gebouwd worden op de initiatieven die door de sector sterk gewaardeerd werden, aangevuld met een specifieke focus op een aantal prioritaire thema’s," vertelt ETWIE-voorzitter Peter Scholliers. "De nadruk ligt op het verbreden van het draagvlak, het valoriseren van dit erfgoed, expertisedeling en het stimuleren van onderzoek en internationale samenwerking."

Vanaf januari 2018 zal het ETWIE-kantoor in Mechelen dus niet meer bemand zijn, maar vind je ons in het MIAT (Minnemeers 10, 9000 Gent). De nieuwe telefoonnummers worden later bekendgemaakt.

24/11/2017 - 11:41

Reactie toevoegen

Reacties

Beste,

Als provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen ben ik zeer verheugd jullie in onze provincie te verwelkomen. Mijn streven om onze samenwerking , om kant te erkennen als een erfgoed van deze provincie krijgt veel meer steun.

Ik heb de cursus "geschiedenis van de kant" uit het monitoraat voor kantdocent met heel succes afgewerkt. Thans maak ik een studie over het huis "Dansaert Minne" ui Haaltert.
Een bezoek aan het documentatiecentrum van het Miat is onontbeerlijk.
Ik volg jullie nauwgezet.
Veel succes met de samenwerking.

Magda Haentjens
Provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen

Beste,

Als provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen ben ik zeer verheugd jullie in onze provincie te verwelkomen. Mijn streven om onze samenwerking , om kant te erkennen als een erfgoed van deze provincie krijgt veel meer steun.

Ik heb de cursus "geschiedenis van de kant" uit het monitoraat voor kantdocent met heel succes afgewerkt. Thans maak ik een studie over het huis "Dansaert Minne" ui Haaltert.
Een bezoek aan het documentatiecentrum van het Miat is onontbeerlijk.
Ik volg jullie nauwgezet.
Veel succes met de samenwerking.

Magda Haentjens
Provincieraadslid voor Oost-Vlaanderen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief