Home / Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw

Fabriek en dorp. Lokale bedrijfsgeschiedenissen in Vlaams-Brabant sinds de 19de eeuw

Op zaterdag 2 december organiseren het Rijksarchief te Leuven en het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant een studiedag over het industriële verleden van de provincie Vlaams-Brabant. Je maakt er kennis met de theorie en praktijk van de studie van lokale bedrijfsgeschiedenissen in een regionaal kader, met oog voor verschillen tussen de stedelijke en rurale context. De sprekers geven ook tips over hoe je het rijke erfgoedmateriaal op dit domein kan verzamelen, verwerken en delen met je publiek.

Zowel de chronologische evoluties als de geografische spreiding van economische activiteiten vormen een boeiend thema. De centrale ligging van de regio, een knooppunt van (water)wegen, bevordert sinds de 19de eeuw niet alleen de ontwikkeling van industrie en diensten, maar ook de expansie van een commercieel gerichte landbouw. De intense interactie tussen de primaire, secundaire en tertiaire sector is dan ook een typisch kenmerk van de economische structuur van de provincie Vlaams-Brabant.

Programma

10u00    Onthaal met koffie/thee

10u15    Welkomstwoord
             Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)

10u30    Gedifferentieerde regionaal-economische ontwikkeling van Vlaams-Brabant
             Yves Segers (KU Leuven)

11u30    Toelichting van onderbelicht bronnenmateriaal naast het bedrijfsarchief
             Dominique Vanpée (Heemkundige Kring van Huldenberg)

12u15    Broodjeslunch, met inzage van de collecties van het Rijksarchief en het Documentatiecentrum

13u30    Historiek van de Wespelaarse conservenfabriek ‘La Corbeille’
             Jan Cleynhens (Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring)

14u00    Toelichting van ‘Fabrieksburen’, een erfgoedproject over industrie in de Zennevallei
             Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei

14u30    Voorstelling inventaris NV Dijlemolens - NV Atomic 
             Tine Wouters (Rijksarchief te Leuven)

14u45    Voorstelling registratieproject zwerfgoed ‘Made in Vlaams-Brabant’
             Benoit Vanhees (erfgoeddepotconsulent registratie, Provincie Vlaams-Brabant)

De studiedag vindt plaats op zaterdag 2 december in het Villerscollege (Vaartstraat 24, Leuven). Deelname aan de studiedag s gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Meer informatie en inschrijven: arch.be.

23/10/2017 - 12:39

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief