Jaarverslag 2016

Als erkende en gesubidieerde organisatie dient ETWIE jaarlijks een jaarverslag in bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Het jaarverslag van 2016 is nu ook online beschikbaar.

Het verslag geeft een overzicht van de organisatorische en inhoudelijke werking van het voorbije jaar en koppelt de activiteiten aan de doelstellingen en de indicatoren uit het jaaractieplan 2016.

2016 was voor ETWIE het vierde volledige werkjaar als erkende cultureel-erfgoedorganisatie. Zoals blijkt uit het jaarverslag is ETWIE ondertussen al stevig verankerd als een performant expertisecentrum voor de erfgoedgemeenschap(pen) rond technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed.

2016 betekende echter ook een kantelpunt in de werking. Een nieuw cultureel-erfgoeddecreet kreeg immers vorm, en door de focus van het beleid op schaalvergroting en efficiëntiewinsten, is het voor kleinere expertisecentra zoals ETWIE een uitdaging om een plaats te vinden in het toekomstige erfgoedveld. In de tweede helft van 2016 werd hierin al heel wat energie geïnvesteerd.

Download het jaarverslag 2016 (pdf)

12/04/2017 - 13:47

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief