Home / Karrenmuseum (onder)zoekt historische handelsvoertuigen

Karrenmuseum (onder)zoekt historische handelsvoertuigen

Het Karrenmuseum in Essen voert momenteel een wetenschappelijk onderzoek uit naar historische ongemotoriseerde handelsvoertuigen. Hierbij valt te denken aan bewaarde bakkerskarren, brouwerswagens, handelstriporteurs, havenvoertuigen en scharensliepen. Het museum doet een warme oproep aan bewaarders van dit type erfgoed om hun voertuigen mee te mogen opnemen in het onderzoek. Tips en suggesties zijn eveneens welkom.

“Onze ambitie is om in heel Vlaanderen ruim 300 historische handelsvoertuigen in kaart te brengen, te beschrijven, te fotograferen en uiteindelijk te typologeren aan de hand van alle data,” vertelt wetenschappelijk onderzoeker Marin Menu. “Onder handelsvoertuigen verstaan we voertuigen die werden benut voor het transport van goederen en personen van de ene plaats naar de andere binnen de nijverheidssector, commerciële dienstensector en niet-commerciële dienstensector. Het gaat dus ook om voertuigen als stootkarren, brandweerwagens, hondenkarren, begrafeniswagens, defensiewagens, omnibussen en praalwagens.”

Alle beschrijvingen en afbeeldingen van de voertuigen zullen na afloop van het onderzoek raadpleegbaar zijn in de kennisbank van ETWIE en op de website van het Karrenmuseum. Uiteindelijk doel van het onderzoek is om de Vlaamse erfgoedgemeenschap een duidelijk beeld te geven van dit segment van historische voertuigen. Een vergelijkbaar onderzoek voltooide het Karrenmuseum al eerder voor het segment van landbouwvoertuigen. De zeer uitvoerige database en hiërarchische boomstructuur zijn te raadplegen op de website van het Karrenmuseum.

Wie handelsvoertuigen uit zijn collectie wil laten opnemen in het onderzoek of suggesties heeft, kan vrijblijvend contact opnemen met het Karrenmuseum via 03 667 11 42 of info@karrenmuseum.be. Het onderzoek wordt ondersteund door de Vlaamse overheid en betrokken partners zijn Openluchtmuseum Bokrijk, Museum voor de Oudere Technieken, Centrum voor Agrarische Geschiedenis, ETWIE, UNIZO en Packed vzw.

20/11/2014 - 13:44

Reactie toevoegen

Reacties

Heb reeds info aan het Karrenmuseum gezonden

In de kijker

SABCA blaast dit jaar 100 kaarsjes uit, en dus gaat ETWIE er op 18 mei op de koffie! En jij kan - mits tijdige inschrijving - mee!
Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief