Meesterschap in ambachten: verslag

img_5618.jpg

foto: A. van der Zeijden

In het Amsterdamse pakhuis De Zwijger vond gisteren een verdiepend symposium plaats over meesterschap in ambachten. Dit initiatief van het Ambacht in Beeld Festival wil de discussie rond het gebruik van de termen ambachtsman en meester in Nederland op gang brengen. "Op dit ogenblik kan iedereen zich een ambachtsman of een meester in zijn ambacht noemen, maar er bestaat absoluut een nood om de invulling van die termen scherp te krijgen," zegt initiatiefneemster Wendy van Wilgenburg. 

Het symposium ging van start met vijf presentaties waarin lopende initiatieven in Nederland werden voorgesteld, aangevuld met inspiratie uit Vlaanderen en Frankrijk. Pieter van Rooij van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) opende de debatten en benadrukte de rol die de ambachtslui zelf en de gemeenschap errond opnemen in de erkenning van een ambacht en meesterschap. "Een meester is dan ook iemand die zijn ambacht levend houdt, en vooral zijn kennis doorgeeft aan de volgende generatie," aldus van Rooij.

ETWIE-coördinator Joeri Januarius gaf een overzicht van de situatie in België en ging dieper in op de officiële erkenning van ambachtslui en de criteria waar kandidaten aan moeten voldoen om die titel binnen te halen. "Het is voor de verdere ontwikkeling in Nederland cruciaal dat er een grondig vooronderzoek gebeurt naar de betekenis van een aantal sleutelbegrippen, zoals traditie, authenticiteit en kwaliteit", zegt Januarius. "Op die manier kan er geen verwarring ontstaan en is het voor alle betrokken partijen duidelijk wat er juist wordt bedoeld met een erkenning van een ambachtsman of een meester." Op basis van eerder onderzoek naar de overdracht van kennis en vaardigheden gaf hij nog vijf basisbegrippen mee die van belang zijn in de ontwikkeling van een meestertitel: kwaliteit en technische vaardigheden, autoriteit, netwerk, kennisdeling en erkenning binnen de erfgoedgemeenschap.

Nathan Wiersma van Amsterdam Made benadrukte in zijn lezing het belang van het verduurzamen van de lokale economie en stelde daarbij de Amsterdamse maakbedrijven centraal. Stichting Amsterdam Made ondersteunt lokale makers door ze te promoten, te informeren en in contact te brengen met partijen die kunnen helpen met groei en verduurzaming. In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft Amsterdam Made ook een keurmerk ontwikkeld. Dit keurmerk wordt sinds november 2015 uitgereikt voor duurzame, creatieve, innovatieve en kwalitatief hoogwaardige producten die in de regio in en rond Amsterdam zijn gemaakt.

Onderzoekster Francesca Cominelli (University of Paris Panthéon Sorbonne) gaf op haar beurt een toelichting bij het Franse systeem van maître d'art. Deze titel, die specifiek ontwikkeld is om kennisoverdracht in de ambachtensector te stimuleren, bestaat ondertussen meer dan twintig jaar. De titel kan worden toegekend aan vakmensen die al meer dan vijftien jaar actief zijn in een ambacht, een zeker niveau in hun vak hebben bereikt, en bereid zijn gedurende drie jaar een leerling onder hun vleugels te nemen.

Willemien van Ippel lichtte tot slot de werking van de Crafts Council Nederland toe. Dit platform voor creatief ambacht is van plan later dit jaar de eerste meestertitels uit te reiken en baseert zich daarvoor op het onderzoek van de Italiaanse Cologni Foundation. 

Het symposium werd georganiseerd in het kader van het jaarlijkse Ambacht in Beeld Festival. Op 23 en 24 september vinden in de Hallen in Amsterdam workshops, masterclasses, demonstraties en performances plaats rond ambachtelijk meesterschap. 

13/09/2017 - 09:46

Reactie toevoegen

Reacties

(opgevolgd JJ)

Helaas kon ik er niet bij zijn. Ik weet dat in de UK het zgn. City&Guild systeem is, waarbij je via verschillende levels gekwalificeerd wordt tot een ambachtsman/vrouw.
Bv. bij design and craft :http://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/creative...

Het is zeer degelijk opgebouwd en je moet steeds aan bepaalde criteria voldoen om naar een volgende level te gaan. Wellicht interessant in jullie discussie. Als je wilt kan ik je een voorbeeld sturen op het gebied van viltmaken.

Interessante discussie, zeker als je weet dat een Nederlandse beroepsmolenaar van lid-leerling via Gezel tot Meester kan/moet groeien, en voor dat laatste minstens 10 jaar professioneel actief moet zijn als molenaar, je in Vlaanderen gewoon een cursus 'vrijwillig molenaar' kan volgen en dan jezelf óók Meester-molenaar mag noemen...

Er is dus nog werk aan de winkel als het om titel-duiding gaat. ;-)

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief