Nieuw boek over geneeskundige hulpverlening

Recent verscheen het boek 'De dringende geneeskundige hulpverlening in België vanaf 1988'. Dit is het tweede deel van een reeks geschreven en uitgegeven door Chris Vandeputte en Joost Vanhessche. Daar waar het eerste deel dieper inging op de geschiedenis van de dringende medische hulpverlening tot 1988, breit het nieuwe werk verder op de informatie die de auteurs al van kinds af aan verzamelden over de brandweer en in het bijzonder het ambulancewerk. Het resultaat van al dat opzoekwerk is een gedetailleerd naslagwerk over een thema waar nog niet zoveel aandacht voor was.

Via interviews, documentatie, fotomateriaal en archiefonderzoek wordt een beeld geschetst van de vele aspecten die de spoedeisende medische hulp kent. De snelle vooruitgang zorgt ook voor opdrachten die een andere aanpak vragen. Bijzondere aandacht gaat in deze publicatie uit naar de rol van de brandweerdiensten, die ook vandaag een belangrijke logistieke parnter zijn in moeilijke omstandigheden. Bovendien heeft de brandweer de laatste 20 jaar extra taken gekregen in het kader van de dringende medische hulpverlening. 

Het boek kan besteld worden bij Chris Vandeputte. Het kost 30 euro + 5.50 euro verzendingskosten.

22/12/2017 - 13:01

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief