"Nieuw decreet sluit academisch erfgoed uit"

hydrometrie_ugent.jpg

Foto: Benn Deceuninck
Foto: Benn Deceuninck

In een opiniestuk in De Standaard uiten Freddy Mortier en Jeroen Vanden Berghe (Universiteit Gent) vandaag hun bezorgdheid over de toekomst van het academisch erfgoed in Vlaanderen. Aanleiding is het nieuwe Cultureel-Erfgoeddecreet, dat universiteiten uitsluit van subsidiëring voor de erfgoedwerking.

"De Gentse universiteit beheert een erfgoedcollectie van meer dan 600.000 objecten, wat naar Vlaamse normen zeer omvangrijk is. De UGent wil hier bewust zorg voor dragen. En we leggen de lat hoog: achter de schermen wordt de erfgoedwerking resoluut geprofessionaliseerd, om in 2019 een volwaardig en ambitieus Universiteitsmuseum te openen," zeggen Mortier en Vanden Berghe, respectievelijk vice-rector en voorzitter van de Adviesraad Academisch Erfgoed en Archief van de universiteit.

"Zo'n wetenschapsmuseum vult een leemte in het culturele en maatschappelijke veld," stellen de ondertekenaars. "Het is dan ook bijzonder jammer dat hiervoor in het nieuwe decreet geen plaats lijkt te zijn. Als verklaring verwijst men naar de ‘budgettaire context’ en het principe ‘bijzaak volgt hoofdzaak’; universiteiten worden voor hun reguliere werking al ondersteund via de onderwijsbegroting. Dit gaat echter voorbij aan de aanzienlijke inspanningen die de UGent al levert, aan de omvang en de waarde van haar collectie, aan de meerwaarde die ze wil bieden door ermee het maatschappelijke debat aan te gaan."

"We merken op dat de Vlaamse overheid de nadruk legt op diversiteit en kwaliteit, een maximaal bereik en een gevarieerde aanwezigheid van cultureel erfgoed. Rijmt dit met het uitsluiten van het rijke academische erfgoed? In de commissie Cultuur werd een opening gecreëerd voor de stedelijke archieven. We vragen om die opening ook te voorzien voor het academisch erfgoed van de universiteiten," klinkt het.

06/02/2017 - 17:44

Reactie toevoegen

In de kijker

Hij is er! De nieuwe onderzoeksbalans industrieel erfgoed! Een prachtig referentiewerk, zoals we zelf durven zeggen...

Nieuwsbrief