Nieuwe medewerker onderzoek bij ETWIE

Het ETWIE-team wordt vanaf deze week versterkt met de komst van Sanne Van Bellingen. Ze zal als onderzoeker voltijds instaan voor het waarderingsproject over het brandweererfgoed in Vlaanderen.

Sanne Van Bellingen behaalde een master Kunstwetenschappen en Archeologie en een master Monumenten- en Landschapszorg. Ze studeerde af met een scriptie over spoorwegarchitectuur. Ze werkte onder andere bij The Maarten van Severen Foundation en PACKED vzw, als projectmedewerker Erfgoedzorg in de kunstensector. Het voorbije jaar coördineerde ze het waarderingsproject bij Design Museum Gent, Huis van Alijn, MIAT en STAM waarbij ze onderzoek deed naar de waarde van de collecties elektrische huishoudelijke apparaten en houten modelfragmenten. De ervaring met collecties en waardering zet ze nu in voor het onderzoek naar het brandweererfgoed in Vlaanderen.

Sanne is te bereiken via sanne@etwie.be of het nummer 09 323 65 24.

15/10/2018 - 13:42

Reactie toevoegen

In de kijker

Op zaterdag 23 maart organiseren we in het Mijnmuseum in Beringen de 7e ETWIE-ontmoetingsdag. Centraal thema is bedreigd TWI-erfgoed. Meer informatie over het programma en de inschrijvingen volgt snel, maar noteer alvast de datum in de agenda!
Op 24 januari vindt een eerste ontmoetingsdag rond het brandweererfgoed in Vlaanderen plaats. Op deze namiddag nodigen we alle brandweermannen en -vrouwen, erfgoedwerkers als geïnteresseerden in de brandweer en haar erfgoed uit. Het programma staat online en inschrijven is vanaf nu mogelijk.

Nieuwsbrief