Nieuwe publicatie 'Baksteen te Water!'

Deze week verscheen het boek 'Baksteen te Water! Waterwegtransport voor de bouwsector: verleden, heden en toekomst’. De publicatie is het resultaat van het derde Baksteencongres in 2013. 

Het nieuwe boek vat de presentaties en de conclusies van dit derde baksteencongres samen. Naast bijdragen over de inzet van historische waterwegen voor bulktransport van grondstoffen en afgewerkte producten voor de steenbakkerijen, werd ook aandacht besteed aan analyses en analysemodellen voor watertransport  voor bouwmaterialen. De ontwikkeling van de noodzakelijke binnenvaart- infrastructuur als een volwaardig alternatief voor het wegtransport, is ook een belangrijk punt.

"Het thema van het boek is niet alleen relevant voor historici" lichtte Antwerps gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters toe. "Het water bepaalt nog steeds het ritme van deze streek en vormt zowel voor het bedrijfsleven als voor de toeristische sector een unieke en onmisbare troef. De publicatie sluit ook mooi aan bij de opening van het vernieuwde Nautisch bezoekerscentrum Rupelstreek vorig jaar."

Tijdens de boekvoorstelling werden ook de plannen voor een vierde baksteencongres bekendgemaakt. Dit congres zal plaatsvinden op vrijdag 16 oktober in Congrescentrum De Pitte in Boom. Op zaterdag 17 oktober volgt een facultatieve studiereis naar het Ruhrgebied onder begeleiding van Patrick Viaene (docent KASK-Gent en UA). Er zal een bezoek gebracht worden aan Zeche Zollverein, Margaretenhöhe, Oberhausen Gasometer, Landschaftspark Duisburg en het binnenscheepvaartmuseum Duisburg

POST FACTUM, Monografie 3: Baksteen te Water! is te koop voor 20 euro bij het Regionaal Infokantoor Toerisme Rupelstreek, gelegen in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. De drie monografieën van de baksteencongressen samen kosten 45 euro. Meer info bij Sabine Denissen

08/03/2015 - 17:57

Bibliografie

Harry "VANROYEN", Sabine DENISSEN.  2013.  Baksteen te water! Waterwegtransport voor de bouwsector: verleden, heden en toekomst. Baksteencongres: Baksteen te Water! Waterwegtransport voor de bouwsector: verleden, heden en toekomst. 3:256p..

Reactie toevoegen

Reacties

Interessant thema! Ook in Schulen werden destijds pannen over het water vervoerd, nl. via de Demer!
Meer info op mijn website www.pannestraat.be

Groet

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief