Plantijns archief op Topstukkenlijst

archief-plantijn.jpg

© Museum Plantin-Moretus
© Museum Plantin-Moretus

Het archief van de drukkersfamilie Plantin-Moretus is opgenomen op de Vlaamse Topstukkenlijst. Dat maakte het Museum Plantin-Moretus vandaag bekend. De Vlaamse Gemeenschap erkent zo de bijzondere waarde van dit bedrijfs- en familiearchief voor het collectieve geheugen van onze culturele en wetenschappelijke geschiedenis.

Christoffel Plantijn (ca. 1520-1589), de stichter van het bedrijf, en zijn opvolgers de Moretussen, hebben nagenoeg altijd alle documenten over de werking van hun drukkerij, uitgeverij en boekhandel, alsook alle persoonlijke documenten en de documenten over hun familie minutieus bijgehouden. Gedurende meer dan driehonderd jaar bewaarden zij een uniek bedrijfs- en familiearchief waarin nagenoeg alle boekhoudkundige documenten nog voorhanden zijn. Daarnaast omvat het archief duizenden brieven die de zaakvoerders van de Officina Plantinianainternationaal uitwisselden met geleerden, auteurs, collega-uitgevers en boekhandelaren. Het archief geeft belangrijke informatie over:

  • de sociaaleconomische en politieke geschiedenis van de Nederlanden
  • het internationale culturele leven van de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17de eeuw
  • de studie van het humanisme en de contrareformatie
  • de geschiedenis van de wetenschappen
  • de geschiedenis van de boekdrukkunst van de 16de tot de 19de eeuw

Het archief bevat documenten vanaf het midden van de 16de eeuw tot 1865. Het is een papieren goudmijn en telt 1.382 registers, 990 bundels, 187 pakken en meer dan 1.385 stukken op perkament. De unieke documenten zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Museum Plantin-Moretus, en zijn ontsloten in de Inventaris op het Plantijnsch Archief van Jan Denucé (pdf) uit 1926. Het museum werkt momenteel aan de online ontsluiting van het archief in het Brocade-archiefbeheersysteem van de Universiteit Antwerpen. Niet alleen de Vlaamse Gemeenschap is overtuigd van de bijzondere waarde van het archief. Unesco heeft reeds in 2001 het archief van de Officina Plantiniana opgenomen in het prestigieuze ‘Memory of the World’-register van het roerend cultureel werelderfgoed.

Bron: Museum Plantin-Moretus

18/02/2013 - 22:17

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief