Home / Restauratiepremie voor badzalengebouw mijnsite Beringen

Restauratiepremie voor badzalengebouw mijnsite Beringen

beringen_badzaal.jpg

Foto: Mijnmuseum
Foto: Mijnmuseum

Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft een premie van 556.000 euro toegekend aan NV Be-Mine voor de restauratie van het badzalencomplex van de mijnsite van Beringen.

Met de premie zullen niet alleen de gevels en de daken van het badzalengebouw gerestaureerd worden. Ook het interieur van dit gebouw is aan restauratie toe. Een aantal beschilderingen wordt hersteld en er worden verlaagde plafonds aangebracht. Het is de bedoeling dat het bestaande Mijnmuseum op termijn verhuist naar het badzalencomplex, de kolenwasserij, de passerelle en de losvloer van de site.

Met een protocolovereenkomst engageerde de Vlaamse regering zich in 2009 tot een meerjarige subsidiëring van de de restauratie en herbestemming van het beschermde mijncomplex. Dit kadert in het bredere herstructureringsproject 'Mijn-Wereld', een onderdeel van het SALK-actieplan. Op de voormalige mijnsite krijgen verschillende functies een plaats: wonen, handel, horeca, cultuur en recreatie.

09/12/2014 - 17:36

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief