Rondetafel bedrijfserfgoed: het verslag

Op donderdag 9 oktober verzamelden een veertigtal geïnteresseerden in Antwerpen voor een rondetafel over bedrijfserfgoed. Met de bijeenkomst, in het havenerfgoedmagazijn van Katoen Natie, hoopte ETWIE een eerste aanzet te geven tot een performantere werking rond het bedrijfserfgoed in Vlaanderen.

Tijdens enkele inleidende presentaties kwamen verschillende aspecten van het bedrijfserfgoed aan bod. Johan Eeckelaert, archivaris bij Katoen Natie, besprak eerst de uitdagingen die er zijn bij het uitbouwen en beheren van een collectie bedrijfserfgoed. Vervolgens lichtte Johan Dambruyne het beleid van het Rijksarchief inzake bedrijfsarchieven toe, en gaf Leni Thiers een overzicht van de activiteiten van het agentschap Onroerend Erfgoed met betrekking tot industrieel erfgoed.

In kleinere groepjes werd vervolgens gediscussieerd over een aantal specifiekere onderwerpen. Aan bod kwamen onder meer de sensibilisering van bedrijven, het behoud en beheer en de publiekswerking rond bedrijfserfgoed, en de mogelijkheden tot samenwerking tussen de verschillende (erfgoed)actoren.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie werden een aantal concrete actiepunten (op korte en lange termijn) geformuleerd. Zo zal er gewerkt worden aan een laagdrempelige portaalsite waarop bedrijven terecht kunnen voor inspiratie en ondersteuning rond hun bedrijfserfgoed. Het zou ook zinvol zijn om subsidies te zoeken voor een project waarin de aanpak verder kan uitgewerkt worden. Via een (virtuele) werkgroep zou de expertise van de verschillende betrokkenen ten slotte efficiënt kunnen worden ingezet.

Een uitgebreide samenvatting van de rondetafel vind je in dit verslag (pdf). De presentaties kun je hieronder nog eens herbekijken. Een aantal impressies vind je dan weer op onze Facebookpagina. Wie op de hoogte wenst te blijven van de verdere initiatieven, kan dit laten weten via info@etwie.be.17/10/2014 - 14:14

Reactie toevoegen

In de kijker

Op maandag 14 oktober organiseren CO7, Liberaal Archief/Liberas en ETWIE een lezingenavond over het steenbakkerij-erfgoed in Wijtschate. Deze avond is het sluitstuk van een project in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Aanmelden kan nog enkel voor de wachtlijst!

Nieuwsbrief