Home / Universiteitsgeschiedenis, jubilea en academisch erfgoed

Universiteitsgeschiedenis, jubilea en academisch erfgoed

In maart 2011 vond in Gent een congres over academische herinneringscultuur plaats. Erfgoedwerkers, historici en publiekshistorici bogen er zich over de vraag hoe universiteitsgeschiedenis, jubilea en academisch erfgoed elkaar kunnen ontmoeten. Het verslag en de resultaten van het congres zijn nu verschenen in een themanummer van Studium. Tijdschrift voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis.

Inhoud:

In hun bijdrage exploreren Fien Danniau, Ruben Mantels en Christophe Verbruggen van het Instituut voor Publieksgeschiedenis (IPG) het potentieel van publieksgeschiedenis, digitale geschiedenis en academisch erfgoed voor herdenkingsprojecten van universteiten. Deze inzichten worden geïllustreerd aan de hand van het digitale platform UGentMemorie. Afsluiten doen ze met een analyse van het sleutelbegrip 'geheugen'. Alle artikels van dit themanummer (Vol 5, No 3) zijn beschikbaar op gewina-studium.nl.

Bron: UGentMemorie

24/02/2013 - 22:01

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief