Waardering maritiem erfgoed afgerond

graanzuiger19.jpg

Foto: Tijl Vereenooghe
Foto: Tijl Vereenooghe

Recent verscheen het onderzoeksrapport over het pilootproject waarderen van het maritiem erfgoed van het MAS. Na meer dan een jaar intensief onderzoek heeft projectcoördinator Waander Devillé de resultaten gebundeld in een overzichtelijk eindrapport, dat niet enkel een waardestelling biedt over de collectie, maar ook de basis vormt om een toekomstvisie over dit soort erfgoed uit te werken. ETWIE was als projectpartner betrokken bij deze waardering.

De collectie bestaat uit vijf grote clusters: binnenvaart, sport- en pleziervaart, militaire voertuigen, havenwerktuigen en de brede categorie 'diverse'. Telkens geeft Devillé een algemene beschrijving en de context van de collectie mee, en stelt hij per deelcollectie een waardestelling op; op stukniveau volgt dan een meer uitgebreide beschrijving waarin diverse waarden worden besproken.

"Dit waardestellend onderzoek levert geen hapklaar collectieplan op. Het biedt een opstap daarnaartoe, en vormt een hulpmiddel voor het ontwikkelen van een solide toekomstvisie", besluit Devillé. "Dit rapport is een eerste houvast voor beheerskeuzes op korte of lange termijn. Het biedt een nuchtere kijk op wat het MAS wel en niet in huis heeft als het op vaartuigen aankomt, wat sterktes en zwaktes zijn, waar onbenut potentieel ligt en welke stukken eventueel op andere wijze worden uitgespeeld."

 

 

18/12/2018 - 15:41

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief