Over ETWIE

ETWIE is door de Vlaamse Overheid erkend als expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed (TWIE), en houdt zich voornamelijk bezig met de roerende en immateriële aspecten ervan. Duizenden mensen in Vlaanderen en Brussel zijn met TWI-erfgoed begaan. ETWIE wil hen samenbrengen, aanmoedigen, ondersteunen en begeleiden. Daarom spint de organisatie dagelijks aan een ruim netwerk waarbij het delen van kennis en expertise centraal staat. Zo worden gereedschap, instrumenten, toestellen en machines, maar ook gebruiken, kennis, technieken en ambachtelijke vaardigheden in kaart gebracht, onderzocht en geborgd.

ETWIE ondersteunt mensen, organisaties en bedrijven die hun TWI-erfgoed in de kijker willen zetten.

Als bruggenbouwer wil ETWIE samenwerking binnen de erfgoedsector stimuleren. Zo ontstaan meer kansen, worden uitdagingen haalbaar en kan een beter resultaat geboekt worden. ETWIE wil de sector bovendien beter zichtbaar maken en het draagvlak voor erfgoed vergroten - ook internationaal. Dit kan door het erfgoed van techniek, wetenschap en industrie via diverse media te promoten, verder onderzoek rond relevante thema’s te initiëren en samen te werken met andere sectoren zoals toerisme en onderwijs.

Om de sector bij te staan en het brede publiek te informeren, timmert ETWIE elke dag verder aan een digitaal kennisplatform. Via dit platform wordt zoveel mogelijk informatie over TWI-erfgoed toegankelijk gemaakt. Zoek je informatie over het ambacht van het kunstsmeden? Publicaties over klompenmakerij? Wil je weten welke organisaties actief zijn rond het erfgoed van treinen? Wil je in contact komen met kenners van oude telegrafen of van historische tegels? Dan vind je dit en nog veel meer in de kennisbank op www.etwie.be.

Nieuwsbrief