Home / Cinema Leuven: een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvens Stadsarchief

Cinema Leuven: een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvens Stadsarchief

TitelCinema Leuven: een studie naar de Belgische filmaffiche aan de hand van de collectie van het Leuvens Stadsarchief
PublicatietypeBook
Publicatiejaar2012
AuteursLeen ENGELEN, Karl SCHEERLINCK, Pascal LEFEVRE, Leen ENGELEN, Joachim NIJS, Roel VANDEWINKEL
Serie titelSALSA!-cahiers
Volume9
Aantal pagina's102
Samenvatting

Het Leuvense Stadsarchief beschikt over een rijke filmaffichecollectie van om en bij de 3000 stuks, uit de periode 1930-1970. De collectie is tot stand gekomen als gevolg van een politiereglement uit 1892 dat de openbare aanplakking van affiches reguleerde. Door de collectie als uitgangspunt te nemen voor onderzoek naar zowel affichekunst als bioscoopgeschiedenis, exploreren de bijdragen in dit Salsa!-Cahier de rijkdom van de filmaffichecollectie ten volle. De auteurs hebben elk vanuit hun eigen specifieke expertise - zij het de beeldanalyse, de affichekunst, de filmgeschiedenis of de bioscoopgeschiedenis - de collectie van het Leuvense Stadsarchief onde de loep genomen. In een eerste hoofdstuk benadert Karl Scheerlinck de filmaffiches uit de collectie vanuit een kunsthistorisch perspectief. Hij geeft hierbij een overzicht van belangrijke actoren en trends. De bijdrage van Pascal Lefevre, die inzet op de beeldanalyse van een aantal concrete affiches, is hiermee complementair te noemen. In een derde hoofdstuk geeft Leen Engelen aan hoe filmaffiches als een bijzonder rijke bron voor de bioscoopgeschiedenis kunnen fungeren. Zowel Joachim Nijs als Roel Vande Winkel zoomen verder in op de geschiedenis van de Leuvense bioscopen. Nijs bekijkt hierbij de geschidenis van bioscoop Louvain Palace / Forum (1914-1981), de langstlevende bioscoop van de stad, en Vande Winkel gaat in op de oorlogsjaren.

Verwante actoren
Karl Scheerlinck - Onderzoeker

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief