Home / Economische groei en levensstandaard: de ontwikkeling van de particuliere voedselconsumptie en het voedselverbruik in België, 1800-1913

Economische groei en levensstandaard: de ontwikkeling van de particuliere voedselconsumptie en het voedselverbruik in België, 1800-1913

TitelEconomische groei en levensstandaard: de ontwikkeling van de particuliere voedselconsumptie en het voedselverbruik in België, 1800-1913
PublicatietypeBook
Publicatiejaar2003
AuteursYves SEGERS
Aantal pagina's631 p
UitgeverUniversitaire pers
StadLeuven
ISBN Number9058673332
Trefwoordeneconomie, economische groei, voedsel, voedselconsumptie
Samenvatting

België ontpopt zich in de loop van de negentiende eeuw tot een industriële en economische grootmacht. Fundamentele verschuivingen op sociaal en economisch vlak zetten zich door, ingegeven door de start van een moderne economische groei. Maar welke impact heeft dit economisch succesverhaal op de levensstandaard van de bevolking?

In dit boek wordt de evolutie van de levensstandaard onderzocht aan de hand van twee indicatoren: de particuliere consumptie en het voedselverbruik.Het bestedingspatroon en -gedrag van de (gemiddelde) Belg wordt in kaart gebracht en geanalyseerd. Het onderzoek toont aan dat de bestedingen tijdens de negentiende eeuw gevoelig groeien, parallel met de economische conjunctuur. De relatieve uitgaven voor voedsel en andere levensnoodzakelijke producten dalen, waardoor er ruimte ontstaat voor meer luxueuze producten en diensten. De omvang en de kwaliteit van het voedselpakket neemt eveneens toe. Vooral aan het einde van de negentiende eeuw wordt het monotone karakter ervan doorbroken. Producten van dierlijke origine vervangen meer en meer de plantaardige levensmiddelen. Ook industriearbeiders en landbouwers profiteren van de economische groei, zij het niet altijd in gelijke mate. Met deze conclusies is een gematigd positieve houding in het Standard of Living Debate gewettigd.

Deze studie reikt tevens een verklaringsmodel aan voor de groei van de bestedingen tijdens de negentiende eeuw. De invloed vna prijzen, lonen, de fiscale overheidspolitiek en de modernisering van de distributie en reclamesector wordt uitvoerig toegelicht. De dataset in bijlage werpt een gedetailleerde blik op de (voedselconsumptie in België en vormt een unieke basisbron voor verder onderzoek.

Websitehttp://upers.kuleuven.be/nl/book/9789058673336
Verwante actoren

Reactie toevoegen

In de kijker

Op maandag 14 oktober organiseren CO7, Liberaal Archief/Liberas en ETWIE een lezingenavond over het steenbakkerij-erfgoed in Wijtschate. Deze avond is het sluitstuk van een project in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Aanmelden kan nog enkel voor de wachtlijst!

Nieuwsbrief