Home / Expansion through Separation. The Linguistic Conflicts at the University of Leuven in the 1960s from a Medical History Perspective

Expansion through Separation. The Linguistic Conflicts at the University of Leuven in the 1960s from a Medical History Perspective

TitelExpansion through Separation. The Linguistic Conflicts at the University of Leuven in the 1960s from a Medical History Perspective
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2017
AuteursJoris VANDENDRIESSCHE, Liesbeth NYS
JournalBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
Start Page38
Uitgave1
Pagina's61
Trefwoordenmedische geschiedenis, taal, universiteit
Samenvatting

Expansie door splitsing. Een medisch-historisch perspectief op de taalkwestie aan de Leuvense universiteit in de jaren 1960

Dit artikel herbekijkt een bekend hoofdstuk uit de politieke geschiedenis van België – de taalkwestie en de splitsing van de Leuvense universiteit in 1968 – vanuit een medisch-historisch perspectief. Het stelt dat specifieke omstandigheden in het medische veld, zoals de strijd voor de rechten van de patiënt en de ideologische strijd rond de inplanting van nieuwe academische ziekenhuizen, als een katalysator hebben gewerkt voor taalspanningen. De logica om academische expansie en taalkundige splitsing met elkaar te verbinden, die later werd toegepast op de hele universiteit, werd in eerste instantie ontwikkeld aan de Faculteit Geneeskunde. Onze analyse maakt duidelijk dat de taalkwestie verweven was met diverse sociale, professionele en ideologische ambities, en in sommige gevallen werd beschouwd als een instrument voor medische expansie, veeleer dan als een doel op zich.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief