Home / Geconcentreerd gebrouwen? Een geschiedenis van de concentratie in de Belgische brouwnijverheid na WO II

Geconcentreerd gebrouwen? Een geschiedenis van de concentratie in de Belgische brouwnijverheid na WO II

TitelGeconcentreerd gebrouwen? Een geschiedenis van de concentratie in de Belgische brouwnijverheid na WO II
PublicatietypeThesis
Publicatiejaar2014
AuteursSander GEERTS
Academic DepartmentGeschiedenis
DegreeMaster
Aantal pagina's84 p
UniversityKatholieke Universiteit Leuven
StadLeuven
Thesis TypeMasterproef
TrefwoordenBelgië, bierproductie, brouwerijen
Samenvatting

Geconcentreerd gebrouwen? gaat in de eerste plaats op zoek naar een uitleg voor de concentratie die zich na de Tweede Wereldoorlog in de brouwnijverheid manifesteerde. Na 1918 vond een eerste belangrijke concentratiegolf plaats; vormt WO II een even grote breuk? Om daartoe te komen, zal de economische theorie van John Sutton worden aangewend. In de jaren negentig publiceerde Sutton een nieuwe methode om naar de concentratie te kijken. Het zwaartepunt van zijn theorie lag in zijn vernieuwde kijk op de zogenaamde gezonken kosten (sunk costs). In de praktijk komt het, eenvoudig uitgedrukt, neer op de analyse van een aantal (historische) factoren die een positief of negatief effect hebben op de concentratie. Met het oog op die analyse is deze meesterproef opgemaakt uit twee grote delen: het eerste deel onderzoekt de historische biermarkt; het tweede deel verzorgt de invulling van Suttons methode aan de hand van de historische elementen uit de biermarkt.Voor de brouwerij-industrie, die in het eerste deel wordt onderzocht, kunnen er drie evoluties worden vastgesteld: een eerste heropbouw na de oorlog (ca. 1945-1949); daarna een stagnatie (ca. 1950-1958); gevolgd door een heropleving in internationale context (ca. 1958-1973). Deze opdeling blijft een artificiële constructie maar volgt voor een groot deel de macro-economische ontwikkelingen in België. Dit onderdeel is dus een beknopte economische geschiedenis van de brouwerij-industrie. De focus zal hierbij vooral bij de productie, consumptie, industriële structuur, en de in- en uitvoer liggen. In de eerste periode tot 1949 valt het op dat de brouwers met een positieve ingesteldheid uit het dal van de oorlog klimmen. Hoewel ze het aanvankelijk hoopten, slaagden ze er niet in om hun vooroorlogse productie te evenaren. Deze evolutie werd des te meer duidelijk door de stagnatie die in de jaren vijftig optrad: de consumptie bereikte een plafond en de productie steeg met moeite

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief