Home / Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw

Het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw

TitelHet ambacht van de zilversmeden te Kortrijk in de tweede helft van de 18de eeuw
PublicatietypeThesis
Publicatiejaar2000
AuteursValerie VANHOUTTE
Academic DepartmentGeschiedenis
DegreeLicentiaat
UniversityUniversiteit Gent
Samenvatting

In het eerste deel zal het ambacht op zich bestudeerd worden in het dagelijks leven van de stad Kortrijk in de 18de eeuw. Een ambacht was trouwens niet alleen een financieel-economische eenheid, maar nam ook deel aan activiteiten buiten het economische veld. Zo droeg het ook bij tot het religieuze en het politiek-militaire leven van de stad.
Bovendien was een ambacht geen opzichzelfstaande entiteit die haar eigen voorschriften en reglementen had, maar was het afhankelijk van een hogere overheid die het ambacht nauw in de gaten hield. Zo was ook het ambacht van de zilversmeden te Kortrijk ondergeschikt aan de ordonnanties en de plakkaten opgesteld door de centrale overheid van de Spaanse en later de Oostenrijkse Nederlanden in de 18de eeuw.
 
Eerst en vooral wordt het religieuze leven van het ambacht geschetst. Hierbij wordt aandacht geschonken aan St.-Elooi, de patroonheilige van het ambacht, en de religieuze activiteiten waaraan het ambacht deelnam.
 
Vervolgens worden de politiek-militaire gebeurtenissen in de 18de eeuw te Kortrijk en hun impact op het ambacht van de zilversmeden van Kortrijk bestudeerd. In de 18de eeuw was de invloed van de Oostenrijkse Successieoorlog en de Brabantse Omwenteling duidelijk merkbaar in een stad zoals Kortrijk.
 
Daarna worden de ordonnanties vanaf de 16de eeuw in verband met het ambacht van de edelsmeden besproken.
 
Tenslotte worden de dertien rekeningen van het ambacht, die overgeleverd zijn tussen 1745 en 1793, nauwkeurig ontleed. Hierbij werden de uitgaven, de inkomsten en de saldi van het ambacht onder de loep genomen.

Websitehttp://www.ethesis.net/zilversmeden/Zilversmeden_inhoud.htm

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief