Home / Het toepassen van een frequentieregelaar op een bestaande liftinstallatie.

Het toepassen van een frequentieregelaar op een bestaande liftinstallatie.

TitelHet toepassen van een frequentieregelaar op een bestaande liftinstallatie.
PublicatietypeThesis
Publicatiejaar2005
AuteursMARROYEN B
UniversityKatholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent
StadGent
Samenvatting

Op 9 maart 2003 is er een koninklijk besluit uitgekomen betreffende de veiligheid van bestaande liften. Deze maatregelen waren nodig om tegemoet te doen aan de Europese richtlijn (95/216/EG) betreffende een betere beveiliging van bestaande liften. In concreto moet er van iedere lift een risicoanalyse gemaakt worden binnen een bepaalde periode. Deze risicoanalyse zal voor sommige liften ingrijpende veranderingen tot gevolg hebben. Eén van de belangrijkste gevolgen van dit Koninklijk Besluit is, dat het noodzakelijk wordt een frequentieregelaar in het elektrisch stuurbord aan te brengen. Zonder dit item kan de stopnauwkeurigheid niet gehaald worden. Deze topic toegepast in de liftensector vormt dan ook de rode draad tijdens mijn stageperiode. Bovenstaand koninklijk besluit is van toepassing op alle liften met uitzondering van 1. Trapliften specifiek bestemd voor personen met een verminderde mobiliteit (hefplatforms en dergelijke) 2. Mijnliften 3. Niet begeleide goederenliften 

Reactie toevoegen

In de kijker

We smeden al volop plannen voor volgend jaar. Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteits Museum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief