Home / Honderd jaar koopkracht in België (1914-2014)

Honderd jaar koopkracht in België (1914-2014)

TitelHonderd jaar koopkracht in België (1914-2014)
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2015
AuteursPeter SCHOLLIERS
JournalBrood & Rozen
Uitgave3
Pagina's5-22
Samenvatting

In 1999 becijferde het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid voor de jaren 1958 tot 1996 de koopkracht van het bruto- én nettoloon. Dat laatste werd (en wordt) bijna nooit gedaan omdat afhoudingen voor sociale zekerheid en belastingen individueel zijn. Het ministerie argumenteerde dat mensen geen oog hebben voor een abstract brutoloon, maar enkel belang hechten aan het loonzakje en wat daarmee kan worden gekocht. De vergelijking tussen bruto- en nettolonen is ontnuchterend: tussen 1958 en 1996 is de kloof almaar gegroeid. Vergeleken met de ons omliggende landen had België in de jaren 1980 en 1990 een hoge loonkost, maar een gemiddeld nettoloon. Ik geraakte gefascineerd door die informatie over bruto- en nettolonen, vroeg me af hoe beide evolueerden na 1996 en verdiepte me in berekeningen om van bruto naar netto te gaan. Maar nog interessanter zijn de reële nettolonen, dat wil zeggen de nettolonen gedeeld door het prijsindexcijfer. Het belang van die reële nettolonen is evident. Die geven immers de koopkracht aan van de loontrekkenden. Kennis over de evolutie ervan is nodig voor onderzoek naar de levensstandaard, de consumptiemaatschappij, arbeidsverhoudingen, stakingen, mortaliteit of ongelijkheid, wat essentiële thema’s zijn in de sociale geschiedschrijving. Geïnspireerd door het onderzoek van het ministerie, vatte ik bijgevolg het plan op nettolonen te volgen in de jaren voor 1958 en na 1996, die om te zetten in reële nettolonen en zo de evolutie van de koopkracht te kennen. De eeuw tussen 1914 en 2014 leek me daarbij gepast als te onderzoeken tijdperk. Dit artikel bevat het verslag van mijn onderzoek, waarbij ik de technische kanten in toom houd. Ik overloop eerst de literatuur over lonen en prijzen, kijk dan naar loonverschillen tussen enkele categorieën loontrekkenden, om ten slotte de jaarlijkse evolutie van de koopkracht te volgen.

Websitehttps://foliotijdschriften.files.wordpress.com/2015/10/honderd-jaar-koopkracht-in-belgic3ab.pdf
Verwante actoren
Peter Scholliers - Onderzoeker

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief