Il était une fois une fonderie, Rhines.

TitelIl était une fois une fonderie, Rhines.
PublicatietypeMiscellaneous
Publicatiejaar2004
AuteursPh. SLEGERS
Trefwoordengieterij, industrieel erfgoed, Luxemburg, metaal, metaalindustrie, Rhines, smelterij, Wallonië
SamenvattingRhines, (de auteur / l'auteur) 2004.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief