Le chemin de fer et l'environnement.

TitelLe chemin de fer et l'environnement.
PublicatietypeMiscellaneous
Publicatiejaar1992
AuteursJohan THYS
Trefwoordenecologie, leefmilieu, milieu, spoorwegen, trein
SamenvattingIn : Acta Archaeoligica Loveniensia 31, 1992, p. 33-41.

Reactie toevoegen

In de kijker

Noteer alvast plaats en datum voor onze 8e ontmoetingsdag in jullie agenda: het nieuwe Gents Universiteitsmuseum, 9 mei 2020!

Nieuwsbrief