Home / Material Objects in Twentieth Century History of Psychiatry

Material Objects in Twentieth Century History of Psychiatry

TitelMaterial Objects in Twentieth Century History of Psychiatry
PublicatietypeJournal Article
Publicatiejaar2017
AuteursMajerus B.
JournalBMGN - Low Countries Historical Review
Volume132
Start Page149
Uitgave1
Pagina's169
Trefwoordenmateriële cultuur, medische geschiedenis, psychiatrie
Samenvatting

Materiële objecten in de twintigste eeuwse geschiedenis van psychiatrie
De belangstelling voor de geschiedenis van de psychiatrie in de sociale wetenschappen manifesteerde zich in de jaren zestig en zeventig op een moment dat begrippen als marginaliteit en afwijkend gedrag veelvuldig werden gebruikt om de geschiedenis van de westerse samenlevingen te herschrijven. De geschiedschrijving over  krankzinnigheid staat nu op een keerpunt. Door het bestuderen van materiële cultuur, zoals in dit artikel wordt betoogd, maakt het mogelijk om de erfenis van de jaren zestig en zeventig te behouden, maar tegelijkertijd het vakgebied te confronteren met alternatieve vragen door actoren en thema’s te integreren die tot nu toe grotendeels buiten beschouwing gebleven zijn. Dit maakt het mogelijk een genuanceerd betoog te schrijven, daarbij rekening houdend met structurele machtsverschillen, recht te doen aan de verschillende actoren, en tegelijkertijd het falen van de institutionele utopia’s in ogenschouw te nemen.

Reactie toevoegen

In de kijker

Op 22 oktober organiseert ETWIE een bezoek aan de indrukwekkende historische collectie van Delhaize. Ga je mee?

Nieuwsbrief