't Poeier. Société Anonyme d'Arendoncq

Titel't Poeier. Société Anonyme d'Arendoncq
PublicatietypeBook
Publicatiejaar1900
AuteursFrans VOSTERS
Samenvatting

Op het sociaal-economisch vlak speelde, naast de sigarennijverheid, de Dynamietfabriek en de daaruit voortvloeiende industriële activiteit een zeer belangrijke rol in de Arendonkse geschiedenis van de laatste 150 jaar.

Een lijvig dossier in de Arendonkse archieven zetten enkele mensen van de heemkring ertoe aan de geschiedenis van "den dynamiet" wat uitgebreider te bestuderen en er een werk over te publiceren.Er wordt in dit werk geopteerd voor een weergave van de feiten zoals ze in de archieven zijn terug te vinden, boven een meer analytische, wetenschappelijke benadering.Een woordelijke weergave van de verslagen van de het schepencollege, gemeenteraad en pers biedt ons naast de naakte feiten ook een beeld van de geldende procedures en de reactie van de gewone man op de gebeurtenissen. Het is een geschiedenis zoals die zich heeft afgespeeld in Arendonk tussen 1871 en 1900.

Na 1900 beperken de archiefstukken zich tot de ongevallen die zich hebben voorgedaan. Het tweede gedeelte geeft ons een beeld van het leven in en om de fabriek opgetekend door Viktor Bertels die met zijn ouders vele jaren in de behuizing van de dynamietfabriek woonde.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief