Home / Tussen roerstok en ganzenveer. De herberg en brouwerij-mouterij De Croone in Leffinge (sinds 1504)

Tussen roerstok en ganzenveer. De herberg en brouwerij-mouterij De Croone in Leffinge (sinds 1504)

TitelTussen roerstok en ganzenveer. De herberg en brouwerij-mouterij De Croone in Leffinge (sinds 1504)
PublicatietypeBook
Publicatiejaar2013
AuteursVAN LOOCK S, Eduard VYVEY
Serie titelHet Vlaams Brouwbedrijf in historisch perspectief
Volume18
UitgeverMout- & Brouwhuis de Snoek
Samenvatting

Wie vandaag in Leffinge op de hoek van de Dorps- en Groenhagestraat de gebouwen bekijkt waarin tot 1992 drankenhandel ‘Brouwerij Boutens’ gevestigd was, wordt onmiddellijk geconfronteerd met het statige karakter ervan. Wat de passant nu ziet, is een mooie, grotendeels 19de eeuwse, brouwerij in combinatie met een woonhuis. De geschiedenis van brouwerij De Croone, zoals de oorspronkelijke naam luidt, gaat evenwel vele eeuwen verder in de tijd terug.

De oudste vermelding van De Croone stamt uit 1504. Het is het begin van een rijke maar zeer bewogen geschiedenis. Het lot van de brouwerij was daarbij onlosmakelijk verbonden met het wedervaren van Leffinge. Als dorp had het steeds een zekere centrumfunctie en was daardoor relatief welvarend. Er was ook een actief verenigingsleven. De herberg/brouwerij plukte daar uiteraard mee de vruchten van. Leffinge werd evenwel ook herhaaldelijk onder de voet gelopen door allerhande troepen of het slachtoffer van oorlogsgeweld en andere rampen. De Croone deelde dan telkens in de klappen. Voor de generaties brouwer-herbergiers, hun gezin en hun ‘knechten’ was het steeds opnieuw beginnen. Voorspoed en tegenslag, als de slinger van een klok…

Brouwers behoren onmiskenbaar tot de notabelen van een dorp. In Leffinge was dat ook zo. De brouwer had economische macht en genoot aanzien. Hij had – niet onlogisch – vaak meerdere herbergen in eigendom en, om de aanvoer van grondstoffen te verzekeren, ook boerderijen en landbouwgrond. In Leffinge werd de job van brouwer daarenboven vaak gecombineerd met een of ander belangrijk ambt: Pieter Vergriete was eind 17de eeuw amman van het Kamerlings Ambacht, Médard Vander Heyde, eind 19de eeuw, notaris. Nog een indicatie: in 1813 werd in De Croone Joannes Josephus Faict geboren als zoon van één van de brouwers. Hij werd later de 20ste bisschop van Brugge.

De publicatie ‘Tussen roerstok en ganzenveer’ kijkt met een vergrootglas naar de geschiedenis van een brouwerij en herberg die meerdere eeuwen geëxploiteerd werd in een ietwat atypisch dorp aan de kust. De auteurs schetsen aan de hand van tientallen archiefstukken en foto’s een beeld van de mensen die er leefden en de evolutie van de gebouwen. Met Pierre Boutens, als drankenhandelaar de allerlaatste uitbater van brouwerij De Croone, blikken ze tot slot ook terug op die historie. Voltooid verleden tijd.

Websitehttp://www.desnoek.be/pagina4_DE_SNOEK.htm

Reactie toevoegen

Nieuwsbrief