Home / Witkalk en kalkverf. Gebruik en restauratie (White wash and Lime wash. Use and restauration)

Witkalk en kalkverf. Gebruik en restauratie (White wash and Lime wash. Use and restauration)

TitelWitkalk en kalkverf. Gebruik en restauratie (White wash and Lime wash. Use and restauration)
PublicatietypeReport
Publicatiejaar1982
AuteursVAN BALEN K.
Pagina's25 p.
Samenvatting

Over het witkalken, meer algemeen over het verven met kalk valt veel te zeggen. Daarom heb ik mij de volgende beperkingen opgelegd. Het verven met kalk wordt zowel. voor wanden als- voor figuratieve en decoratieve elementen op wanden gebruikt. Ik wens mij te beperken tot het schilderen van wanden, en dan nog meer bepaald toegespitst op het kerkinterieur. De beperkte tijdsspanne maakte het ook niet mogelijk in-situ analyses te gaan verrichten naar toepassing en samenstelling zodat de gegevens voornamelijk uit verschillende bronnen zijn overgenomen en dit werk moet gezien worden als een algemene situering en aanzet tot eventueel verder onderzoek. Na een korte situering van witkalk en kalkverf naar grondstoffen en uitvoeringswijze t.o.v. een aantal andere technieken gaan we verder in op gevonden samenstellingen en de reden van bet gebruik van kalkverven. Deze technieken blijken ook reeds lang gekend te zijn en werden veel gebruikt in onze kerken zodat we ons bij restauratie uiteindelijk de vraag moeten stellen of we er goed aan doen terug de kalkborstel ter hand te nemen of naar vervangende gelijkwaardige technieken moeten uitkijken. Dit document herneemt in belangrijke mate de inhoud van een seminariewerkje dat ik maakte in 1982. De verwijzingen naar literatuur en normen getuigt daarvan. Het geeft evenwel nog steeds waardevolle inzichtelijke informatie over het gebruik van kalk voor verftoepassingen.

Online te raadplegen via deze link.

Reactie toevoegen

In de kijker

We hebben beslist om de 8e ETWIE-ontmoetingsdag, die gepland stond op zaterdag 9 mei, te verschuiven naar een latere datum.

Nieuwsbrief